უმაღლესი განათლების ძირითადი ინდიკატორები საქართველოში

ეკონომიკა     თარიღი : 2018-01-28

საჯარო განხილვებში ხშირად დომინირებს აზრი, რომ საქართველოში „იმაზე მეტი სტუდენტი სწავლობს, ვიდრე საჭიროა“ . რეალურად, სამუშაო ძალაზე „საჭიროებას“ განსაზღვრავს შრომის ბაზარი, რომლის ფუნქციონირების მექანიზმი საკმაოდ რთული შესაფასებელია. რასაკვირველია, ამ მიმართულებით სიღრმისეული კვლევებია საჭირო, თუმცა, მანამდე შეგვიძლია შევაფასოთ საქართველოში უმაღლესი განათლების ის მთავარი ინიდაკტორები, რომლებიც ზედაპირზეც კარგად ჩანს.

23
265       1